છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
ખાતા વિશે

વિઝન

 • મત્સ્યોધોગ ક્ષેત્રે દેશમાં વધુમાંવધુ આંતરદેશીય મત્સ્ય ઉત્પાદન વધારવું.
 • દરીયાઇ અને આંતરદેશીય મત્સ્યોધોગોનો વિકાસ કરી માછીમારોને સામાજીક અને આર્થીક રીતે સધ્ધર બનાવવા.

મિશન

 • મત્સ્ય ઉત્તરાણ કેન્દ્રનું આધુનિકરણ કરવું.
 • વધારે ઊંડા દરિયાઇ વિસ્તારમાં માછીમારી કરવા માટે નવા પ્રકારના અને ૨૦ મીટર કરતાં પણ લાંબા વહાણો (હોડીઓ) દાખલ કરવાં.
 • ઇ.યુ. નિયમો પ્રમાણે મચ્છી ઉદ્યોગની નિકાસ વધારવા ફિશરીઝ ટર્મિનલ ડિવિઝનમાં આરોગ્યની સ્થિતિ સુધારવી.
 • કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં વધારો કરવો.
 • પ્રોસેસિંગ યુનિટ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ જેવી વ્યાપક સેવાઓ સાથે ફિશ પ્રોસેસિંગ પાર્કની સ્થાપના કરવી.
 • ગ્રામીણ જનતામાં રોજગારી ઉપલબ્ધ કરવાના ઉદ્દેશથી ફિશ કલ્ચર માટે ગ્રામીણ તળાવોની યોજના.
 • દરીયાઇ અને આંતરદેશીય મત્સ્ય ઉત્પાદન વધારવા કેઇજ કલ્ચરની સ્થાપના કરવી.
 • નર્મદા કેનાલ કમાન્ડ વિસ્તારમાં ફિશ કલ્ચરનો વિકાસ કરવો.
 • કલ્ચર અને કેપ્ચર ફિશરીશમાં બીજનો સંગ્રહ કરવાની બાબતે લોકપ્રિય બનાવવી.
 • ભાંભરાપાણી મત્સ્યોધોગનો વિકાસ કરવો.
 • રંગીન માછલીઓ માટે હેચરીની સ્થાપના કરી તેનું ઉત્પાદન વધારી રંગીન માછલીઓની નિકાસ કરવી.
 • સારા જથ્થામાં માછલાં પકડવા અને તેની સુરક્ષા માટે જીવન ઉપકરણ (વીએચએફ) રેડિયોસેટ, ફિશ ફાઇન્ડર, નેવિગેટર, ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ (જી.પી.એસ.), ડીસ્ટ્રેસ એલટ ટ્રાન્સમિટર (ડેટ) જેવા આધુનિક ઉપકરણો દાખલ કરવા.
 • પ્રવર્તમાન (એચ.એફ.ડી.) વેચાણવેરા મુક્તિ યોજનાની સરળ રીતે બે શાખા પાડવી જેથી કરીને માછીમારોને મળતા લાભોમાં કોઈપણ પ્રકારની દખલગીરી કર્યા વગર માળખાગત સુવિધાઓ વધારવા દર વર્ષ હાર્બર ડેવલપોમેન્ટ ફન્ડ મેળવી શકાય અને વેચાણવેરા મુક્તિ ડિઝલનો પુરવઠો અને ખામીયુક્ત માંગને ટાળવા સારી મોનિટરીંગ પદ્ધતિ સ્થાપી શકાય.
 • વધારે ઊંડા દરિયાઇ વિસ્તારમાં માછીમારી કરવા માટે નવા પ્રકારના અને ૨૦ મીટર કરતાં પણ લાંબા વહાણો (હોડીઓ) દાખલ કરવાં.
 • ઇ.યુ. નિયમો પ્રમાણે મચ્છી ઉદ્યોગની નિકાસ વધારવા ફિશરીઝ ટર્મિનલ ડિવિઝનમાં આરોગ્યની સ્થિતિ સુધારવી.
 • કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં વધારો કરવો.
 • અત્યારે હાલ અમુક પ્રકારની સુવિધાઓના અભાવને લીધે રાજ્યની બહાર જતા અથવા તો તેમને બહાર જવાની ફરજ પડે તેવી ફિશિંગ બોટોને આકર્ષવા માટે બોટ સંબંધિત સેવાઓ પીપીસીઆર લેબોરેટરીઓ પ્રોસેસિંગ યુનિટ કોલ્ડ સ્ટોરેજ જેવી વ્યાપક સેવાઓ સાથે ફિશ પ્રોસેસિંગ પાર્કની સ્થાપના કરવી.
 • ગ્રામીણ જનતામાં રોજગારી ઉપલબ્ધ કરવાના ઉદ્દેશથી ફિશ કલ્ચર માટે ગ્રામીણ તળાવોની યોજના.
 • આધુનિક, વ્યાપાક, અર્ધવ્યાપક અને કલ્ચર સિસ્ટમની સ્થાપના સાથે મોટા કદની માછલીઓનો વધારો કરવો.
 • નર્મદા કેનાલ કમાન્ડ વિસ્તારમાં ફિશ કલ્ચરનો વિકાસ કરવો.
 • કલ્ચર અને કેપ્ચર ફિશરીશમાં બીજનો સંગ્રહ કરવાની બાબતે લોકપ્રિય બનાવવી.
 • પ્રવર્તમાન લેન્ડ કરાર નીતિમાં સુધારાઓ દાખલ કરીને ફિશ કલ્ચરને વિકસાવવા માટે ખારા પાણીનો વિસ્તાર યોગ્ય સાબિત છે.
 • સારા જથ્થામાં માછલાં પકડવા અને તેની સુરક્ષા માટે જીવન ઉપકરણ (વીએચએફ) રેડિયોસેટ, ફિશ ફિન્ડર, નેવિગેટર, ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ જેવા આધુનિક ઉપકરણો દાખલ કરવા.
 • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
 • DigiLocker
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation